ผลการประกวดนวัตกรรมวันนักประดิษฐ์ 2566

Photo

ผลการประกวดนวัตกรรมวันนักประดิษฐ์ 2566

รางวัลเหรียญเงิน รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2022 (I – New Gen Award 2022)” ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ, การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานและวัสดุ. วันนักประดิษฐ์ 2566, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ