ผลการประกวดนวัตกรรม Thailand Research Expo 2022 ระดับปริญญาตรี

Photo

ผลการประกวดนวัตกรรม

Thailand Research Expo 2022

ระดับปริญญาตรี

เหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

กลุ่มพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

เรื่อง "อาคารเขียวแบบบูรณาการสำหรับการทำความเย็น การทำความร้อน การผลิตไฟฟ้า และการเลี้ยงสัตว์น้ำ "

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2020), 2-5 สิงหาคม 2565, ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ