รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562, มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Photo

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รูปประกอบ